6.2
1.5
4
6
2
2.1
ID3 linksvoor

Elektrisch rijden is de toekomst


Waarom elektrisch?


lazy


Dat een auto met verbrandingsmotor warmte, CO2, fijnstof en stikstof uitstoot mogen we als bekend beschouwen. Maar hebben we wel eens gekeken naar het verschil in rendement (de feitelijke opbrengst) tussen een verbrandingsmotor en een elektromotor?


Een benzinemotor heeft een rendement van slechts 30% wat betekent dat 70%! van alle benzine in warmte wordt omgezet en verloren gaat! Bij een dieselmotor is het verlies met 60% iets minder hoog. 


Ter vergelijk: bij een elektromotor is het rendement 95% ofwel het warmteverlies is slechts 5%!CO2 omslagpunt


Als we het energieverbruik (en CO2 uitstoot) van de productie van een benzine- en elektrische auto en de extra CO2 uitstoot die bij de productie van de accu vrijkomt meenemen in het vergelijk, dan blijkt dat het CO2 omslagpunt bij ca. 39.000 km ligt.


Al met al zal over 220.000 gereden km een elektrische auto ca. 50% minder CO2 uitstoten (bron: TNO/ANWB).


lazy


Maar hoe zit het met fijnstof?


Elke auto produceert fijnstof, microscopisch kleine deeltjes die gezondheidsschade veroorzaken. Volgens TNO is maar een klein deel daarvan afkomstig van de motor, het overgrote deel van de uitgestoten fijnstof wordt veroorzaakt door slijtage van banden en remmen. Ook bij een elektrische auto zorgt slijtage van deze onderdelen voor fijnstofuitstoot. 


Wel is het zo dat elektrische auto's doorgaans minder slijtage aan de remmen hebben door het zogenaamde regenereren; het afremmen op de elektromotor, waarbij energie wordt teruggewonnen. 


Onder aan de streep heeft een elektrische auto een lagere fijnstofuitstoot: circa 25 tot 40 procent lager dan die van een benzine- of dieselauto.